Ahmad is goed bezig

Terwijl ik maar wat rond lummel, is Ahmad creatief bezig geweest. Hij heeft weer een lamp gemaakt van glas is lood en deze was niet gemakkelijk. Hij is er trots op en dat mag hij zijn.

4 gedachten over “Ahmad is goed bezig

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here