3 gedachten over “Dit noem ik goed schilderen ๐Ÿ‘Œ

  1. Schildert en tekent al vanaf dat hij een kleine jongen was. Behalve hij zijn er nog vele anderen die kunnen toveren met penseel en paletmes. Ik ben er even zo vol ontzag van dat ik zelf maar tijdelijk gestopt ben met mijn geklodder.

    • Kun jij ook, als je tenminste de moeite neemt om een jaartje of 4 aan een kunstacademie te studeren..
      De opnamen zijn imponerend en goed gemonteerd maar Volegov heeft ook zijn beperkingen! Geloof mij.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here