Jou laat ik hier achter

Maar ik ben nog lang niet klaar met jou en je omgeving 🎨

Evenals mijn vier kinderen en de buurvrouw, voor wie ik boodschappen doe en die ik vaker zie en spreek dan mijn kinderen, wat heel normaal is. Maar hopelijk ben ik 10 november alweer terug. Inshaallah.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here