Wandelen door Wateringen

Je hoeft niet ver te gaan om mooie dingen te zien. Nederland heeft veel mooie plekken. Voeg daarbij een steeds veranderende lucht met telkens ander licht en je hoeft je nooit te vervelen.

Vandaag gingen we op visite bij een bevriend echtpaar. Ze stelden voor om even in hun buurt te gaan wandelen. We liepen door Wateringen, een mooi dorp op de zuidelijke rand van Den Haag.

Ahmad is nu de fotograaf en hij maakte met zijn telefoon deze mooie foto’s.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here