Wandelen

Na 4 annuleringen van vluchten op resp. 23 april, 18 mei, 4 juni en 18 juni, heb ik nu door Transavia bevestigd gekregen dat onze vlucht van 19 juni a.s. doorgaat! Ik zal de dagelijkse wandelingen hier blijven koesteren in mijn herinnering.

3 gedachten over “Wandelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here