Lieve zwerfhond

Je zou dat lieve dier zo willen meenemen. Maar dat kan natuurlijk niet…..
Ze heeft een varkenspoot gevonden.
En jij komt er ook niet in met je mooie witte voetjes. Je hebt al een huis….

Eén gedachte over “Lieve zwerfhond

  1. Pingback: Honden en hun baasjes | Shabnamblog

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here