Ik zou willen dat er ook naar hem geluisterd werd

En niet alleen naar de virologen

Voor de geduldige toehoorder…

Later hoorde ik dat men hem ook wel de dramkabouter noemt 🙂

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here