Me and my homie

Vandaag een film geplakt van alle filmfragmentjes die mijn kinderen me in de loop van het laatste jaar stuurden van mijn jongste kleinkind. De beelden deden me glimlachen. Ik ga de film van bijna een uur lang hier niet delen uit respect voor hun privacy, hoe schattig de beelden ook zijn.

Buiten blijft het weer hier grijs en grauw, na gisteren één mooie dag, waarvan wij goed geprofiteerd hebben.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here