Nog meer tijd voor hobby´s

Ge lekker verder met dit schilderij, waarvan de contouren al getekend zijn. Ben soms bang te beginnen. Angst dat het echte schilderij minder zal gaan lijken dan deze globale schets.

Eerst nog maar even een filmpje maken van de foto´s en filmbeelden van Albufeira. Morgen……

De serie ´Hollands Hoop´ roept.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here