Als een nachtkaars….

Dooft hier het toeristenvuur. Een grote groep Spanjaarden uit het noorden zien en horen we in de eetzaal hun laatste maal hier nuttigen. Het aantrekkelijke tafeltje bij het raam is nu gemakkelijk te bemachtigen door het geringe aantal gasten dat hier nog is. Aan de op te scheppen voedselhoeveelheid is te zien dat men al rekent op veel minder gasten.

Het weer is een mengelmoes van warme en frisse lucht en de zon wil niet echt doorbreken. We hebben nog een laatste wandeling gemaakt naar het oude gedeelte van Albufeira. Daar ademt de sfeer armoede. We lopen door straatjes met leegstaande bouwvallen. En dan weer stuiten we ineens op straten met links en rechts terrassen en nog een druk verkeer van vakantiegangers. Ze zijn er dus nog wel, maar de sfeer ademt al duidelijk een ´minder…minder….´

We zijn allebei blij morgen weer naar huis te rijden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here