Wandelen blijft zo leuk

Vandaag was de ochtendlucht grijs. Dus maakten we ons rondje door het dorp. Ik blijf dat heel gezellig vinden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here