Geluk zit in kleine hoekjes

Mijn kinderen drukken me regelmatig op het hart vooral optimaal te genieten, nu het nog kan en nu wij nog goed ter been zijn en gezond genoeg om dingen te ondernemen. Ga lekker reizen, ma. Ga leuke dingen doen, lekker buiten eten of op een terras zitten. Bezoek verre landen, etc.

En inderdaad zijn we van plan weer een reisje te ondernemen. En dat terwijl ons leven hier en in Nederland in wezen al één grote vakantie vormt. We overwegen een weekje naar de Algarve te gaan in Portugal. Natuurlijk is dat een geweldig en heerlijk plan..

Maar eerlijk gezegd ben ik al intens gelukkig als wij elke dag arm in arm onze ochtendwandeling maken. Steeds dezelfde route. Eerst helling af en ´onder ons huis langs´ via de rustige weg aan de rand van het dorp, waar je in de ochtend veel vogels hoort fluiten, omdat daar een kleine beek stroomt. Ook horen we daar hanen kraaien. De Amerikaanse hanen met hun tenor en de ´gewone hanen´ met hun schelle geluid.

Dan helling op het dorp in en een stukje over de hoofdweg van het dorp. Via mooie straatjes en het dorpsplein dan weer terug naar ons eigen straatje.

Dan hup, het huis weer in, nog wat steps naar boven naar ons bovenhuisje en vervolgens direct nog een uurtje op de hometrainer. Ik vind dat zo heerlijk wakker worden. Ik geniet er elke dag van.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here