That's my sis🙂

Zie haar wel liever met haar karakteristieke mooie kale bolletje dan met deze hijab. Maar dat kleur willen bekennen aan de wereld omtrent je moslim zijn herken ik wel. Ook haar keuze voor de sufi-versie van ons mooie geloof omarm ik. Kan haar zelf helaas niet omhelzen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here