2 gedachten over “Sinead O'Conor

  1. Echt prachtig, fascinerend als altijd, maar ze lijkt niet helemaal in orde.
    Is dit een recent concert?
    In haar motoriek zitten bijwerkingen van antipsychotica (!)

  2. Dit blijkt alweer een concert van 12 jaar geleden te zijn. Ze ging door een helse periode van depressie gedurende 7 jaar. Kwam daar gelouterd weer uit. Ik vind haar gekke bewegingen en gespring wel invoelbaar. Ze zat nog vol woede.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here