Nieuw schilderonderwerp

Dit wordt weer een uitdaging met al die nattigheid en weerspiegeling. Met een canvas van 50 x 70 zal ik wel even zoet zijn…..

2 gedachten over “Nieuw schilderonderwerp

  1. Ja, ik vind hem ook schattig. Een heel belangrijk onderdeel van het proces is het zoeken van een goed onderwerp. Ik wist er geen, maar Ahmad kwam net op tijd met deze foto op de proppen. Hij heeft hem van facebook.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here