Om jullie enthousiast te maken….

Hier wat interviews met de acteurs van Vis a Vis bij de première van seizoen 4. Voor de Spaans sprekenden onder mijn lezers. Je kan hierin horen dat de serie niet alleen veel indruk heeft gemaakt op de kijkers in veel landen ter wereld. Maar ook op de acteurs zelf. De serie heeft op een bijna existentieel niveau hun kijk op het leven veranderd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here