Nog een keer

Het rare is dat ik, toen ik het artikeltje wilde publiceren de mededeling kreeg dat de publicatie mislukt was. Maar dat was zeker ook niet waar, want het artikel stond toch op mijn site. O, wat raar toch weer allemaal. Het lettertype blijkt na publicatie ongewijzigd gelukkig.

Maar de irritante waarschuwing van Norton blijf ik houden. Ik weet het niet meer!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here