En nu?

Het was nodig ook de php te updaten. Dat heeft mijn computerwizard nu gedaan. Krijg ik nu niet meer die mededeling dat de publicatie mislukt is?

Zeker is dat ik nog wel steeds de waarschuwing krijg van Norton dan mijn website weliswaar veilig is, maar geen bescherming biedt tegen het delen van gevoelige informatie. Nou ja, die ga ik hier ook niet delen. En bezoekers van mijn website, wees ook niet bevreesd om te reageren. Maar geef nooit je pincode. Waarom zou je ook.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here