Gemiste geborgenheid

Gisteren zat ik naast mijn lief in de auto en toen schoot de volgende gedachte door mijn hoofd. Mijn leven lang heb ik een gevoel van geborgenheid moeten missen. Vooral het gevoel een vader te hebben. Maar nu besef ik ineens dat ik zelf een oude opoe ben, met kinderen en kleinkinderen. Ik ben bijna 70. Tijd om te stoppen met denken over dat gemis. 🙂 Ik heb nu iemand naast me die heel veel van mij houdt en van wie ik houd. Hoe fijn is dat en hoe geborgen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here