3 gedachten over “Troost van mijn amor

  1. Ja! Dat kwam zo uit. Omdat we getrouwd zijn en we toevallig op dezelfde afdeling een behandeling ondergaan. Het is heel uitzonderlijk, omdat hier mannen en vrouwen nooit bij elkaar liggen. Ze noemen ons hier ‘la pareja’. Het gaat wat beter met me. Heb vannacht zelfs wat geslapen. Darmen lijken weer op gang te komen .

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here