Zoek de verschillen

Sinds een tijd kijk ik al niet meer naar YouTube voor advies omtrent tekenen of schilderen. Ik heb dat wel een tijd gedaan en sommige dingen die ik daar zag en hoorde heb ik onthouden en neem ik nog steeds ter harte. Twee raadgevingen komen steeds terug in mijn herinnering.

  • Teken of schilder wat je ziet en niet wat je denkt te zien of te weten. Het is allemaal schaduw en licht wat je ziet.
  • Neem geregeld afstand van je werk door even wat anders te doen. En neem af en toe een foto van je werk! Dan zie je vaak dingen die je eerder niet opvielen.

Dat laatste gebeurde ook toen ik de afbeelding van mijn snelle schets bekeek op de foto in het voorgaande stukje. Er vielen me direct dingen op. Moet daar wel bij  zeggen dat de foto enigszins een vervormd beeld geeft omdat deze in de breedte is genomen met mobiel. Maar ik zag dat er van alles niet klopte en mijn handjes jeukten om dit bij te stellen en een nieuwe foto te plaatsen in het stukje, zodat de lezer zou denken dat ik beter kon tekenen dan ik hier gedaan had. Maar dat deed ik niet! Want ik moest eten en daarna naar de fysio. Morgen is er weer een dag en ik begin niet te verven voordat de tekening naar mijn zin is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here