Serie waaraan ik niet meedeed

Dit is de serie waarvoor ik gevraagd werd in de zomer van dit jaar en waaraan ik bijna had meegedaan. Uiteindelijk besloot ik toch niet met mijn gezicht op tv te willen om te praten over mijn geloof.
Natuurlijk ga ik wel kijken naar de helden die dit wel hebben aangedurfd. Dat kan vanaf 17 december om 22.55 uur op NPO2.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here