Spijbelen

Gisteren me alvast voorbereid op het beginnen met een nieuwe tekening. Het witte papier van mijn schetsblok gaapt me aan. Ik huiver een beetje om te beginnen. En ik spijbel al twee dagen…….
Het doet me denken aan vroegah. Toen moest ik eigenlijk studeren voor een tentamen en ik spijbelde een hele dag door aan mijn bureau een roman te lezen, die ik gelegd had bovenop mijn leerboek. Het voelde goed en zo voelde ik me de afgelopen dagen ook toen ik het boek ‘bekraste zielen’ uitlas.
Morgen is er weer een dag…… 😉

2 gedachten over “Spijbelen

  1. Toch mooi dat Theo jou schaart onder de groep professionals! Mooier kado kan je niet krijgen op je verjaardag, wederom mijn felicitaties😊👍

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here