Testje

Een van mijn 6 abonnees vroeg me of het niet mogelijk is om in de mails dat er een nieuw bericht is verschenen niet direct al het hele bericht te zetten, maar alleen een samenvatting daarvan. Ik ben gaan speuren of dat mogelijk is. Ik vind het namelijk zelf ook niks, die hele berichten in de mails….. Dus hier even een testje of ik erin geslaagd ben het bericht in de mail in te korten en het zo een beetje ‘spannend’ te houden.

9 gedachten over “Testje

  1. Hi Shabam, daar gaat je pensionering ???? Zo’n oud collega als ik zet jou aan het werk ???? Erggggggg!!!!!!!????????????????????????????

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here