Mijn eerste filmpje met nieuwe laptop

Dit jaar heb ik niet zoveel foto’s en filmpjes gemaakt. Deze hobby is wat in de kuiten gezakt. Maar met deze nieuwe laptop en het fantastische programma van Adobe Pro, weliswaar in een oude versie uit 2003, krijg ik er weer zin in.
Van het schamele beeldmateriaal dat ik toch nog kon verzamelen van de afgelopen tijd maakte ik dit filmpje:

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here