Urn begraven en tekening afgemaakt

Het was schitterend weer, zodat we onze koffie konden drinken in het zonnetje. Daarna heeft Ahmad de urn begraven. Eerst nam ik nog gauw foto’s.

Vervolgens zat ik te zwoegen op mijn laatste tekening hier. Het lukte vandaag niet zo goed.

Straks alvast wat in koffers doen. Morgen hopen we te gaan………

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here