Hans

Om meer te lezen over Hans,  hoe belangrijk hij voor me was en hoezeer ik hem heb bewonderd, verwijs ik naar de eerder  door mij geschreven stukjes over hem.  Klik daarvoor op deze link: Hans.

4 gedachten over “Hans

  1. O, wat lief. Het heeft je, denk ik, ook gevormd. Mannen die lief zijn voor hun zusje, zijn in de regel ook lief voor vrouwen in het algemeen en begrijpen vrouwen beter. Dat is althans mijn indruk.
    Leeft jouw zusje nog wel?

  2. Ja zeker! (op al jouw vragen)
    Zusje heet Yvonne, zij is 7 jaar jonger dan ik. Zij heeft drie kinderen en 6 kleinkinderen. Wij houden zeer van elkaar. ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here