5 gedachten over “Mijn broer Hans en ik

  1. Dankjewel, Theo. Als jij (groot tekenaar en schilder) dat zegt ben ik daar blij mee. Toch ben ik nooit tevreden. Wil in Spanje les gaan nemen, maar voel me wat verlegen om daar binnen te stappen. Het is dichtbij waar ik woon, dus mijn heup zal geen belemmering zijn. Alleen nog durven….

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here