Mijn vaders krijgsgevangenschap in beeld

Het is misschien wat saai filmpje, maar toch wilde ik op deze manier de getekende beelden digitaliseren en delen. Voor de geduldige liefhebber.

3 gedachten over “Mijn vaders krijgsgevangenschap in beeld

  1. Dankje Jeanne. Ik was bang dat de muziek te triest was. Mijn vader had, ondanks de omstandigheden., een opgewekt gemoed. De muziek klinkt zo verslagen, terwijl de gevangenen ook vindingrijk waren en wat van hun tijd daar wisten te maken. Dat bewonder ik zo.

  2. Schitterend! Als ik deze beelden vergelijk met tekeningen in de beeldbank van het NIOD, dan zijn ze van topkwaliteit!
    Denk dat NIOD zeer geïnteresseerd zou zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here