18-1-2018, storm!

Op dagen als deze worden (meestal door jongeren) razendsnel filmpjes gedeeld. Mijn zoon deelde 10 van deze filmpjes in MP4-formaat in onze groepsapp. Daarvan maakte ik een compilatie om deze historische dag te ‘vereeuwigen’.

6 gedachten over “18-1-2018, storm!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here