Wind waait uit andere hoek

Na een paar fikse onweersbuien is er nu dan toch een einde gekomen aan de zachte zoele herfst hier. De nacht was een ietsje kouder dan we gewend waren en op ons terras is het niet langer windstil. Maar er scheen wel een uitbundig zonnetje en o, wat was de lucht vandaag weer helder.
Ondergaande zon die schijnt op Malaga.

4 gedachten over “Wind waait uit andere hoek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here