Casa de campo

Het is echt een casa de campo, d.w.z. een huisje dat niet is opgetrokken uit beton, zoals de meeste huizen tegenwoordig, maar van ouderwetse klei en pleisterwerk. Het plafond bestaat uit houten planken en balken.
We hebben een plattegrond gehaald van de omgeving met wandelroutes. Wat boodschappen gedaan en ons helemaal geïnstalleerd. Net als thuis. Morgen gaan we wandelen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here