Goede morgen

Het is goed wakker worden bij een heldere hemel na de regen van een paar dagen gelden. De regen heeft de lucht geklaard en het zicht is bijzonder helder. Vanuit ons slaapkamerraam wordt ons bij het ochtendgloren een mooi zicht gegund op Malaga en de aangrenzende zeespiegel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here