Nog een mooi dansje

Hier zien we maar weer dat je voor een goede flamenco geen mooie jurk en schoenen met hakjes aan hoeft te hebben. Dit meisje laat zien dat de rumba haar moeiteloos afgaat. Pure improvisatie. Weliswaar waarschijnlijk door middel van aangeleerde bewegingen die zij goed heeft leren beheersen. Ik vind het prachtig.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here