Op punt van vertrek

Staan we nu. Over 40 minuten komt de taxi. Hebben het huis helemaal schoon gepoetst, restanten van boodschappen aan buren gegeven. Vuilnis naar buiten, koffers gepakt. Tot…….. Nederland……..!

2 gedachten over “Op punt van vertrek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here