APK

Vandaag was het weer tijd voor de jaarlijkse APK-keuring, die ik gelukkig in Marbella kan laten doen met mijn Nederlandse kenteken. Mijn auto is één van de weinige in deze contreien met een niet Spaans kenteken. Er zijn zat buitenlanders (meest Engelsen) te vinden bij de ITV, zoals hier de APK heet, maar zij hebben allemaal een auto met een Spaans kenteken. Kennelijk is dat voor hun handiger (stuur links) en goedkoper. De auto’s zijn hier aanmerkelijk goedkoper dan bij ons. Maar ik had nu eenmaal mijn trouwe Daihatsu nog. Het ding rijdt nog steeds prima en hij is dan ook weer goedgekeurd. Ik reed op de heenweg over de mooie Autovia del Mediterranio, die loopt van Algeciras tot helemaal aan Barcelona. Op de terugweg zat ik naast de bestuurder en maakte een filmpje van de rit . Als je wilt, rijd dan een stukje met ons mee 🙂

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here