Hij is de Bob en de bouwer ;-)

terminator en constructor tegelijk

eerst alle bouwonderdelen van het nieuwe huisje beitsen
huisje staat, nu andere leeghalen en afbreken
kast voor in nieuwe huisje maken door hout te recyclen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here