Nog 6 dagen

En dan hebben we onze reis gepland naar Nederland. Daar hoop ik van mijn staar afgeholpen te worden en ik hoop mijn kinderen en kleinkinderen weer te zien. Altijd heerlijk om weer in het goede oude Den Haag te zijn 🙂

1 gedachte op “Nog 6 dagen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here