1 gedachte op “Golven

  1. Inderdaad golven. De ene na de andere. Gelukkig niet allemaal tegelijk, nee… zij kennen hun plaats en hun volgorde. Wat een nattigheid! Af en toe een aflopende horizon, maar dat heb ik opgelost door mijn schermpje mee te draaien. Ik heb het zo droog kunnen houden. ????x

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here