Los creativos

We zijn lekker bezig, ieder met ons dingetje. En we hebben er veel plezier in. We zijn ook niet ontevreden over het resultaat. Als we zo doorgaan kunnen we ooit een marktkraampje openen. Ik denk ook al aan het vervaardigen van sieraden van kralen, zoals ik vroeger deed. Het houdt ons zoet.

2 gedachten over “Los creativos

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here