Vegetarier

Gisteren in een vegetarisch restaurant heel lekker gegeten. Buikpijn, die ik al een hele week had, is verdwenen. Ik vind het een steeds beter idee om vegetariër te worden. We eten nu al sporadisch en weinig vlees. Om jullie ook op dit goede idee te brengen het volgende filmpje:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here