Voortaan alles in 1 weblog

Goed nieuws. Geen gezoek meer naar wat de link ook alweer was. Voortaan alle stukjes in één weblog, dat gewoon mijn naam draagt. Ook alle oude artikeltjes uit gotas de rocio zijn netjes op datum in dit weblog geplaatst, zodat ik het oude weblog voor altijd kan laten verdwijnen.
Denk nu niet dat ikzelf zo slim was om dit voor elkaar te krijgen. Dat heeft mijn autodidacte computerwizard Ahmad voor me gedaan. Ik kon alleen maar verbaasd over zijn schouder meekijken hoe hij dat fikste. Het moeilijkst bleek nog het vervangen van de foto op de header. En nu nog proberen de lettertjes wat groter te krijgen. Ik houd van klaar en helder en groot.

4 gedachten over “Voortaan alles in 1 weblog

  1. En deze sufferd zat dus steeds op je NL weblog te kijken wanneer daar het nieuwe, totaal verenigde weblog zou verschijnen! 🙁

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here