Nog 2 weken en 5 dagen

Dan ben ik weer in de buurt van dit kleine wondertje…….en niet te vergeten mijn andere kleinkinderen en kinderen.

2 gedachten over “Nog 2 weken en 5 dagen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here