Twee filmpies bij elkaar

Niet helemaal identiek, maar dat kan bij mij niet. Ik kan geen twee keer hetzelfde schrijven en ook geen twee keer een identiek filmpje monteren. Kijk en vergelijk. Zet daarbij het geluid uit!

3 gedachten over “Twee filmpies bij elkaar

  1. Geweldige serie! Kan niet wachten tot “Stoelen kopen 3” uitkomt. ????
    Fillumpje A lijkt mij toch scherper, zoals ik aanvankelijk al meende te zien. Verder zijn mij geen vreselijke verschillen opgevallen (behalve de weldadige stilte????).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here