Valentijnsdag

Het mag allemaal flauwekul zijn en commercieel gedoe, het hele begrip Valentijnsdag.
Het was vandaag bovendien een stille, waterkoude en in de middag zelfs druilerige dag. Maar……het was toevallig een heel gelukkige dag voor mij.
Make love, not war! Peace……….

2 gedachten over “Valentijnsdag

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here