6 gedachten over “De eerste film is uit!

  1. Geweldig! Fascinerende beelden uit een dynamisch bestaan ????
    Onvergetelijk ook zijn de prozaïsche teksten als: “wat later” en “nog later”! ???? Hoe kom je er op!
    Zonder gekheid: Het wordt alsmaar beter en ik ben benieuwd hoe het wordt met buitenopnamen en een verhaallijn. X

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here