Qigong

Sinds kort houden Ahmad en ik ons bezig met Qigong, dat wordt gegeven in de sportschool Yuwa te Den Haag door een gemotiveerde jongeman, Melroy geheten. Hijzelf kreeg les van een Chinese leraar.
Het zijn reuze relaxte oefeningen, die je telkens kan blijven herhalen, en wel elke oefening drie keer. Het liefst eenmaal in de ochtend, na het ontbijt en dan in de avond, ongeveer een uur voor het slapen gaan. De oefeningen hebben een goed effect op je meridianen en organen. Ze voorkomen en genezen veel kwalen…..

Een overzicht van de overige vier oefeningen (er zijn er in totaal acht) volgt nog. Wij zijn nog niet zo ver 😉

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here