El cabrero, lied van de sierra

Een link naar een documentaire over een flamenco-zanger, genaamd el Cabrero. Verfilmd in 1988 door een Frans productiebedrijf. De documentaire werd uitgegegeven in 43 landen in diverse continenten en werd bekroond met de gouden roos op het festival van Montreux.
Bijzonder detail is dat de documentaire op geen enkel kanaal van de Spaanse TV werd vertoond. Dit is op zich niet zo vreemd, als men beseft dat dit een rauwe schreeuw is om teruggave van het land, dat aan de Andalusiërs is ontnomen ten tijde van de Conquista. Dit land is van generatie op generatie overgegaan op grootgrondbezitters die nooit de moeite hebben genomen en nog steeds niet nemen om het land te laten bewerken, waardoor het grootste deel van de Andalusiërs is overgeleverd aan armoede.
Cabrero betekent geitenhoeder en deze documentaire gaat dan ook over een geitenhoeder, die zingt. De cabrero is tevens een soort flamenco, die behoort bij deze beroepsgroep met zijn eigen ritme. Het is een bijzonder emotionele vorm van flamenco, waaruit de liefde van de Andalusiër voor het weidse land spreekt.
Mooi is dat de gesproken tekst in deze documentaire gedeeltelijk vertaald is in het Frans, zodat het begrijpelijk wordt voor degene die het Spaans (en met name de Andalusische variant daarvan) niet beheerst.
Ik vind het zelf erg ontroerend. Een schreeuw om gerechtigheid. Andalusië sta op! Vive Andalusia libre.

Triest en tegelijk blij……dat typeert de Andalusiër.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here