Dag zeven

Ook al zegt ze even “ggggggggg” als ik de bordjes neerzet, ik ga toch door met haar eten te geven. Aan één kant voer en aan de andere kant water, alles binnen snavelbereik.
Langzaamaan eet zij wel en aan het eind van de middag is haar bordje bijna leeg. Voor de nacht halen wij het voer weg i.v.m. eventuele nachtelijke eters die voor haar gevaarlijk zouden kunnen zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here