Eenzaam

Mensen,
passanten in dit leven.
Ieder zijn eigen weg te gaan.
We raken elkaar even aan
en voelen ons verbonden.
Soms dichtbij maar niet nabij.
Verwachtingen niet uitgekomen,
gevoelens niet uitgesproken.
Ontoereikend is de taal
om werelden uit te drukken.
Allah,
altijd nabij,
nooit ver weg,
eeuwig.
Help ons.

1 gedachte op “Eenzaam

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here